Güneş Enerji Santrali Nedir? Planlamada Önem verilmesi gereken konular

Günümüzde güneş enerjisi kullanılarak birçok teknoloji geliştirilmektedir. Bu teknolojilerin içerisinde en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile enerji üretimi, GES üretilmektedir. GES güneş ışınlarından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Temel mantığı güneş enerjisi ile çalışan hesap makinelerinden almıştır.

İzmir ve çevresinde GES uygulamaları

En temiz enerji kaynaklarından olan güneş enerji santralleri kurulumu, işletmesi ve oluşum masrafları bir planlamaya dayalıdır. Kurulum alanı ihtiyaç duyulan güç ve coğrafi konum hesaplamaları ile oluşturulmalıdır. İzmir ve genelinde GES kurulum hizmeti, bakım, teknik destek ve tesis işletmesi alanında uzman firmalar bulunmaktadır. Ges firmaları İzmir ve yakınlarında fazla olmalarının sebebi coğrafi konum olarak güneş enerji santrali tesislerinin tatmin edici verim ile çalışabileceği konumlardır. İzmir enerji firmaları bu alanda doğru zemin ve çatı planlamaları ile GES sektöründe oldukça yenilikçi teknoloji kullanmaktadır. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği yılın önemli zaman dilimi ülkemizin genelini kapsamaktadır. Ancak teknik yeterlilik ve bölgesel nüfus nedeniyle güneş enerji santrali arazileri İzmir, Afyon, Bursa, Kütahya, Manisa illerinde daha fazla olarak bulunmaktadır .

İzmir solar enerji firmaları, teknolojik gelişmeleri malzeme kullanımından GES temizliğine kadar olan sektörün tüm yeniliklerini takip ve uygulamaya yönelik tedarik etmektedir. Her yıl düzenlenen sektör fuarlarında; kurulan tesislerin sunumlarını yapmakta ve yeni yatırımcılarla tanışmaktadır .

GES Hesaplama ve Verim Planlaması

Çatı ya da arazi olarak kurmak istediğiniz enerji santralinde kurulum alanı ve kurulum alanının özellikleri çok önemlidir. Güneş enerji santrali modeline göre bu özellikler click here farklılık göstermektedir. Örneğin Çatı uygulamasında zemin düzlüğü ve güvenliği, günlük saat diliminde güneş ışınlarının maksimum ulaştığı cephesi ve açı, kurulum alanının talep edilen güce oranı panel özellikleri ile doğru orantılı olacaktır. Verim planlamasının temel konuları olan kurulum alanı – panel özellikleri konusu GES projelendirme firmaları tarafından maksimum verim alınacak şekilde hesaplanmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Güneş Enerji Santrali Nedir? Planlamada Önem verilmesi gereken konular”

Leave a Reply

Gravatar